Μεταφορές - Μετακομίσεις επαγγελματικών χώρων

Στη Μεταφορική "Παντελιάς Γιάννης" είμαστε ικανοί να οργανώσουμε και να ολοκληρώσουμε τη μετακόμιση του επαγγελματικού σας χώρου (καταστήματος, συγκροτήματος γραφείων κλπ.) με ταχύτητα και ασφάλεια. Δίνουμε έμφαση στην ταχύτητα, καθώς ο χρόνος είναι πολύτιμος για την επαναλειτουργία μιας επιχείρησης σε νέο χώρο. 

Καλέστε μας για να σας επισκεφθεί ένας εκπρόσωπός μας στο χώρο σας για:

  • να καταγράψει τα αντικείμενα που θέλετε να μεταφέρουμε

  • να σας προτείνει λύσεις για την ασφαλή μεταφορά των υπολογιστών και άλλων ευαίσθητων συσκευών

  • να οργανώσει τη σωστή συσκευασία και σήμανση καθενός αντικειμένου, ώστε αυτό να βρεθεί εύκολα και να τοποθετηθεί στη σωστή θέση που θα μας υποδείξετε στο νέο σας χώρο.

  • να ελέγξει αν κάποια έπιπλα και εξοπλισμός χρειάζονται αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση στο νέο σας χώρο

  • να ελέγξει για την δυνατότητα χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος για την ασφαλή μεταφορά βαριών και ογκωδών αντικειμένων

  • να σας δώσει την εκτίμηση του συνολικού κόστους της μετακόμισης

Με εμάς, η μετακόμιση μιας επιχείρησης σε ένα νέο χώρο δεν είναι πια ένας εφιάλτης ούτε θα πρέπει να αγχώνεστε για το πότε θα επαναλειτουργήσετε.

Φορτηγό
Ανυψωτικό (κάτω)
Ανυψωτικό (άνω)