Διανομή και διακίνηση εμπορευμάτων

Στη Μεταφορική "Παντελιάς Γιάννης" μπορούμε να διανείμουμε κάθε είδους εμπορεύματα. Σας προσφέρουμε ένα πακέτο παροχών διακίνησης που αρχίζει από την παραλαβή από την αποθήκη του εμπόρου και ολοκληρώνεται με την παράδοση  στο χώρο του πελάτη. Καλέστε μας για να αρχίσουμε μια σωστή συνεργασία, στηριγμένη στην εμπειρία και τον επαγγελματισμό, χωρίς ζημιές, απώλειες ή λάθη και πάντα στο σωστό χρόνο.  

Φορτηγό
Ανυψωτικό (κάτω)
Ανυψωτικό (άνω)